Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Pověsti/Česko

Landek - Zakletá panna

Zakletá pannaKdysi v dávných dobách žil na Landeku mocný pán. Měl krásnou manželku a malou dcerku. Žena mu ale brzy zemřela a on zůstal s děvčátkem sám. Když dívka dorostla, ucházelo se o její ruku mnoho ženichů. Ona se však vdavkám stále vyhýbala, protože nechtěla otce opustit.

Jednou se lstivě vloudil do hradu černokněžník a přestrojený za žebráka loudil almužnu. Dívka nebyla skoupá, a proto žebráka hojně obdarovala. Zlotřilec však ani nepoděkoval, švihl ji kouzelným proutkem a proměnil v bílou růži. Tu sebral a odešel, aniž by kdo zpozoroval, co se právě událo.

Landecký pán dlouho svou dcerku hledal. Vše bylo marno a ubohý otec se div žalem neutrápil.

I navštívil jeho starý sluha babu, která rozuměla tajemným věcem a věděla více než obyčejný smrtelník, aby ji poprosil o radu. Baba dala vařit do kotlíku různé čarovné bylinky, které míchala a míchala a sledovala hladinu kotlíku i páry z něj vycházející. Po notné chvíli, kdy již dobrý sluha ztrácel naději, mu pověděla, že pannu zaklel zlý černokněžník, který nikoho nevpustí do svého zámku. A protože baba znala mnohé, poradila staříkovi, jak na věznitele panny vyzrát. Její rada byla takováto: pannu lze osvobodit v den sv. Jana Křtitele, kdy přijede do otcova dvora na drakovi a v ruce bude držet klíč od zakletého zámku. Ten, kdo toho draka zabije a klíče ukryje, pannu také zachrání.
Sluha babě poděkoval a počítal dny, které měly do rozhodné chvíle uplynout. Když nadešel večer svatojanský, strhl se na hradě k půlnoci strašný vítr a do dvora vletěl hrozný drak s pannou. Starý sluha se třásl po celém těle, poléval jej ledový pot, ale dodal si odvahy, vyšel drakovi vstříc, pokropil jej svěcenou vodou a hle! Drak ihned pošel. Sloužící poté vyrval panně klíče a hodil je do Odry. Černokněžník pozbyl tím nad pannou moci a na hradě nebylo radovánkám konce. /1/

 

Zdroj :

Stehlíková, Marcela : Pověsti Ostravska, Repronis, 2005

 

Vloženo : 20. října 2007

 

Žádné komentáře
 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše