Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Pověsti/Česko

Varnsdorf

Varnsdorf

V druhé polovině 17. století prý řádil na bývalých českosaských hranicích ve varnsdorfských lesích drak nebývalé velikosti. Ve svém doupěti, které měl ve staré, vykotlané jedli na břehu lesního potoka, trávil naloupenou kořist - divokou zvěř i kravky ze stád, pasoucích se na okolních lukách. Majitel panství stupňoval výši odměny pro toho, kdo by se škůdci postavil, ale dlouho se nikdo nenašel. Až po letech, pověst dí, že se tak stalo v roce  1673, si konečně dodal odvahy panský hajný Jan Michel. Náležitě se připravil, ozbrojil se loveckým tesákem, pevně sevřel svou pušku a vyrazil do míst, kde se saň zdržovala. Když se dostal do blízkosti duté jedle, přikrčil se za obrovitý balvan a čekal. Trvalo velmi dlouho, než se v blízkosti zalesklo hadovité tělo nestvůry. Myslivci se rozbušilo srdce, ale přece pozvedl zbraň a zamířil. Netvor se však pohyboval příliš rychle a nepravidelnými pohyby, takže se statečný lovec rozhodl ještě vyčkat. Za okamžik zjistil, že učinil správně, neboť se drak u svého úkrytu krátce zastavil a potom vztyčil v celé své hrůznosti. To již myslivec na nic nečekal, rychle zamířil a vystřelil. V zápětí se ozval ohlušující řev, trvající jen okamžik, protože Jan Michel měl pevnou ruku a statečné srdce - Saň byla mrtva.

Celý kraj si zhluboka oddechl a tehdejší majitel rumburského panství hrabě Potting nejen obdaroval svého neohroženého hajného přislíbenou sumou peněz, ale navíc osvobodil veškeré jeho pozemky od všelikých dávek.

Autor : Dr. Jaroslav Beránek, Okresní archív Děčín

Zdroj :

http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/index.html

 

Vloženo : 20. října 2007

Žádné komentáře
 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše