Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Naučné...

Campbell, J. - Mýty

Hausdorf, H. - Návrat draků

Koutský, K. - Draci středověkého světa

Kovařík, J. - Rytířská krev

Třeštík, D. - Mýty kmene Čechů

Vokolek, V. - Svět posvátných kamenů 1

Vokolek, V. - Svět posvátných kamenů 2

 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše