Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Místa?

  

Zajímavá, krásná nebo i tajemná místa, 

která jsem navštívila

Hradiště Podobora     v současnosti archeopark, leží u hranic s Polskem, na "jantarové stezce". Opevněné sídliště v době bronzové a halštatské, později slovanské hradiště. 

Spišský hrad a Dreveník    na Slovensku patří k největším hradním komplexům ve Střední Evropě. Lokalita byla obývána už v pravěku.

Kamenný stůl na Čertově mlýně v Beskydech  je hříčka přírody nebo megalitická stavba sloužící ke kultovním účelům?
 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše