Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Místa?

Hradiště Podobora     v současnosti archeopark, leží u hranic s Polskem, na "jantarové stezce". Opevněné sídliště v době bronzové a halštatské, později slovanské hradiště. 
Žádné komentáře
 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše