Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Fairtrade

 

Co je to Fair Trade?

 

Nejjednodušší a nejvýstižnější překlad je asi „férový obchod“.

Čaj je po vodě asi nejběžnější nápoj, moučník bez kakaa a cukru by si nejspíš málokdo dokázal představit a bez ranní kávy by mnozí snad ani nedošli do práce. Jak je tedy možné, že země, které jsou výhradními dovozci těchto surovin, jsou plné bídy a chudoby?

 

Jedna z možných cest jak tuto situaci řešit je právě myšlenka Fair Trade

  • Fair Trade je alternativa k běžně provozovanému mezinárodnímu obchodu. Fair Trade se snaží o alternativní přístup k mezinárodnímu obchodu, který klade důraz na etiku a rovnoprávnost všech zúčastněných stran.
  • Fair Trade se snaží podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí (globálního Jihu) tak, aby dostali šanci uživit se vlastní prací. Fair Trade podporuje také zaměstnance (i větších podniků) z rozvojových zemí v jejich úsilí o lepší pracovní a životní podmínky.
  • Fair Trade garantuje zemědělcům a jejich družstvům výkupní cenu, která pokrývá nejen výrobní náklady, ale nese i přiměřený zisk. Zisk z prodeje družstva investují do stavby infrastruktury, škol, knihoven, nemocnic, atd. Cílem konceptu Fair Trade je zajistit důstojný život lidem Třetího světa a dát jejich dětem možnost zvolit si budoucnost poskytnutím alespoň základního vzdělání.
  • Fair Trade dává práci i znevýhodněným skupinám obyvatel, ženám a postiženým lidem. Garantuje také nezneužívání dětské práce. Zároveň kontroluje základní hygienické standarty při zpracovávání. Výrobci jsou motivováni k šetrnému chování k životnímu prostředí, většina Fair Trade produktů nese známku "Bio".
Férovost Fair Trade výrobků je zajištěna několika způsoby:
  • existuje certifikační a kontrolní organizace FLO (Fairtrade Labelling Organisations), která vyvíjí standardy pro jednotlivé typy výrobků (dostupné na www.fairtrade.net), vede registr výrobců, které tyto Fair Trade výrobky produkují, uděluje dovozcům a obchodníkům právo používat ochrannou známku FAIRTRADE na produktech od těchto výrobců. FLO zaměstnává inspektory pro jednotlivé regiony, kteří v určitých časových intervalech navštěvují výrobce a kontrolují, zda výroba probíhá v souladu s kritérii.
  • kromě známky FAIRTRADE může být vodítkem pro posouzení výrobků, které nesou označení Fair Trade nebo obdobné, „dobrá pověst“dovozce či prodejce). Můžete namítnout, že dobré jméno je málo a že je to lehce zneužitelné, ale takhle Fair Trade poměrně úspěšně fungoval už od svého vzniku po 2. světové válce až do konce 80. let, kdy začaly vznikat první externě kontrolované známky pro Fair Trade. Šlo to, protože se Fair Trade výrobky neprodávaly v běžných supermarketech a samoobsluhách, ale ve specializovaných obchodech nebo na akcích Fair Trade organizací – tak šlo snadno zjistit, jak výrobek našel svou cestu k zákazníkovi.

Za to, že zboží je produkováno za poctivých pracovních i dodavatelsko-odběratelských podmínek však musí zákazník dobře zaplatit. Fairtrade kousky jsou totiž samozřejmě dražší než ostatní zboží.

K nejznámějším firmám hlásícím se k tomuto konceptu patří Marks & Spencer. Všechny kávy a čaje, které prodává pod svojí značkou, nakupuje pouze od producentů, kteří se mohou pochlubit právě fairtrade licencí.

Když na konci 40. let začala americká nevládní organizace Ten Thousand Villages jako první nezisková organizace na světě obchodovat s chudými komunitami z Jihu, kdekdo se jejich aktivitě podivoval - jak obchodovat s těmi, kdo nic nemají? Nápad se ale uchytil - západní občané získali díky Fair Trade (tehdy se tomuto způsobu obchodu říkalo alternative trade) nejenom dobrý pocit z toho, že někomu pomohli, ale pěkný výrobek. Americké kolegy brzy následoval britský Oxfam, který v roce 1964 vytvořil první organizaci alternativního obchodu, která se věnovala výhradně obchodování se znevýhodněnými komunitami ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Současně začaly vznikat podobné iniciativy v Nizozemí a dalších evropských zemích. První výrobky, se kterými se v rámci zásad Fair Trade obchodovalo, byly především řemeslné předměty - vyšívané polštáře, dečky, proutěné ošatky, ozdobné svíčky. Následovaly potravinové výrobky - nejdříve třtinový cukr, časem přibyly káva, kakao, čaj, banány a další.

V roce 1980 se zrodil nový koncept, který umožnil oslovit a zapojit do spravedlivého obchodu širokou veřejnost: spolupracovník holandské církevní rozvojové organizace, který působil na projektu na podporu malých pěstitelů kávy v Mexiku, přišel s nápadem Fair Trade značky na produktech. Produkty, které organizace nakupovaly od skupin pěstitelů v rozvojových zemích a poté prodávaly evropským a americkým spotřebitelům, měly po splnění určitých podmínek získat nárok na logo, které by je jednoduchým způsobem odlišilo od konvenčních produktů. Mezníkem byl rok 1988, kdy se tato myšlenka stala realitou - v Nizozemí vznikla značka „Max Havelaar" (pojmenovaná podle hrdiny stejnojmenného románu, který usiloval o zlepšení životních podmínek obyvatel Jávy během nizozemské koloniální nadvlády ostrova). Nápad byl úspěšný: během roku získala káva se známkou téměř tříprocentní podíl na trhu.

V roce 1997 byla založena celosvětová asociace pro Fair Trade značení - FLO (Fairtrade Labelling Organisations International), která spravuje černomodrozelenou ochrannou známku FAIRTRADE - ta postupně nahrazuje národní varianty Fair Trade značení, jako jsou TransFair, Rättvisemarkt, Max Havelaar apod. FLO a její dceřinná organizace FLO-Cert má  na starost stanovování mezinárodních standardů pro Fairtrade, certifikaci výroby a auditování obchodu podle těchto standardů a dohled nad značením výrobků.

Spektrum férových výrobků dnes zahrnuje jak mnoho druhů potravin (káva, čaj, kakao, čokoláda, banány, rýže, třtinový cukr, a mnoho dalších), tak nepřebernou škálu rukodělných výrobků - od šperků, tašek, oblečení, přes koberce a bytové doplňky až po fotbalové míče.

Stassen

 Vůbec prvním místem, kde se v roce 1984 začal pěstovat a zpracovávat čaj podle zásad ekologického zemědělství, je čajová plantáž IDULAGSHENA ležící v hornatém regionu UVA na jihovýchodě Srí Lanky. Ve spolupráci s firmou Stassen Natural Foods na této plantáži vznikl nejen "prototyp" ekologického pěstování čaje, ale i vzorový model pro sociální rozvoj. Firma Stassen je největší vývozce čaje na Srí Lance, což ji činí poněkud neobvyklým partnerem pro Fair Trade

Stassen Export je soukromou společností, což je u Fair Trade výrobců netypické. Společnost patří pod obchodní konsorcium Stassen, který se zabývá výrobou, dovozem a vývozem zboží. Čaj patří mezi jejich hlavní vývozní produkty. Stassen byl vytipován jako možný Fair Trade partner díky svému velkému zájmu o férový obchod a zejména pak díky aktivnímu přístupu ke zlepšování pracovních podmínek na čajových plantážích a k zavádění ekologického zemědělství.

Belgie

Belgie je zemí s dlouhou tradicí Fair Trade. Dvě největší organizace, Oxfam Wereldwinkels ve vlámské části a Magasins du Monde Oxfam ve francouzské části, jsou - jak název napovídá - součástí velké rodiny neziskových organizací Oxfam. Obchodní část Oxfam Wereldwinkels se pod názvem Oxfam Fair Trade s obratem kolem 5 milionů euro specializuje na dovoz potravin a provozuje kolem 175 obchodů (Oxfam Wereldwinkels), velmi populární i mimo Belgii jsou její čokoládové výrobky Equita.

Magasins du Monde Oxfam s obratem 2,7 milionu euro se specializuje na řemeslné výrobky a textil a provozuje 75 obchodů (Magasin du Monde).

V Belgii působí i pobočka nizozemské Fair Trade Organisatie. Kromě toho lze Fair trade potraviny certifikované belgickým Max Havelaar koupit v asi tisícovce supermarketů (např. Delhaize - česká Delvita).

 

 

Dánsko

Fair Trade je zde poměrně rozvinutý a dlouho známý, vzhledem k tradičně silné pozornosti Dánska věnované problémům rozvojových zemí. Velmi silná je pozice certifikace Max Havelaar, jejíž výrobky lze najít v 2700, tj. většině supermarketů.

Hnutí specializovaných Fair Trade obchodů je slabší, v Dánsku existuje jen kolem 20 specializovaných obchodů, z nich asi polovina je členy sdružení dánské asociace FairNet.

Největším dovozcem, specializujícím se na portraviny je U-Landsimporten. Dva další menší dovozci, Butik Salam a U-Landsforeningen Svalerne dováží hlavně řemeslné výrobky.

Fair Trade káva a čaj je v prodeji například v dánském parlamentu a na ministerstvu životního prostředí. Dalším zajímavým směřováním je snaha o spojení s místní ekologickou produkcí, spočívající v úzké spolupráci s asociací bioproduktů Urtekram.

 

 

Francie

V porovnání s ostatními srovnatelnými státy (Německo, Itálie, Velká Británie) je Francie o kousek pozadu. Francouzský commerce équitable se výrazněji rozvíjí až v posledních několika letech. Velká kampaň v letech 1998-99 ve spolupráci s odbory, environmentálními, spotřebitelskými a mládežnickými organizacemi vedla k velkému zvýšení informovanosti o Fair Trade u široké veřejnosti.

Velký úspěch mělo zavedení certifikace Max Havelaar do supermarketů (dnes jsou Fair Trade výrobky dostupné ve 2500 z nich). Existuje kolem 90 specializovaných Fair Trade obchodů (magasin du monde).

Největším dovozcem je Solidar Monde s obratem 3,1 milionu ?. Fédération Artisans du Monde (sdružení Fair trade obchodů) poskytuje důležité marketingové a vzdělávací služby svým členům. Kromě toho existuje i Plateforme du Commerce Équitable (PFCE) - sdružení dovozců, prodejců a rozvojových organizací mající na starost lobbying a propagaci.

 

 

Irsko

Irský Fair Trade se rychleji rozvíjí až v posledních letech. Největší Fair Trade organizací - provozovatelem 20 specializovaných Fair Trade obchodů - je Oxfam Ireland. Kromě toho existují i další nezávislé obchody a malí dovozci, spojení většinou s rozvojovými organizacemi.

Celkem je zde asi 30 specializovaných obchodů. Nedlouho existující certifikační organizace Fairtrade Mark Ireland zavedla Fair trade produkty do zhruba 50 supermarketů. Prudký nárůst obratu a zájmu v poslední době dává tušit, že Fair Trade si postupně získává srdce irských odpovědných spotřebitelů.

 

 

 Itálie

Situace v Itálii má svá specifika - italské commercio equo tvoří spousta malých nezávislých družstev a skupinky nadšenců, kteří v místě svého bydliště provozují jeden či dva obchody. Existují samozřejmě i větší družstva.(Cooperativa Chico Mendes v Miláně a okolí s 9 obchody či Cooperativa Mandacarú v provincii Trento.) Největší italský a druhý největší evropský Fair trade dovozce CTM (Cooperazione Terzio Mondo) Altromercato je sdružení nezávislých družstev.

Počátky Fair Tradu v Itálii se datují do období asi před patnácti lety. CTM bylo založeno v roce 1988, bouřlivý rozvoj však nastal až v posledních čtyřech letech, kdy vznikla velká část sítě Fair Trade obchodů (bottega del mondo). Dnes jich je v provozu kolem 400. CTM Altromercato se profiluje nejen jako čistě obchodní organizace, ale také jako hnutí, Fair Trade obchody regionálně působících nezávislých družstev v italských městech a regionech jsou zároveň centry alternativního života a rozvojového vzdělávání. V současné době je velmi zajimavým fenoménem vznik Fair Trade kaváren a restaurací, často fungujících i jako knihovna rozvojové, antiglobalizační a environmentálně zaměřené literatury a místní kontaktní centrum pro různé nevládní organizace.

 

 

Německo

Německo je největším trhem Fair trade zboží na světě. Existuje zde kolem 700 Fair trade obchodů (Weltläden), část z nich je sdružena ve Weltläden Dachverband.Působí zde největší dovozce Fair Trade výrobků na světě - firma Gepa. Její obrat je kolem 40 milionů ? ročně. Mezi další významné dovozce patří El Puente (2,5 milionu ?) a Dritte-Welt Partner (2,3 milionu ?). Od těchto organizací pochází také většina zboží prodávaného v České republice. Velký úspěch má certifikace - výrobky s certifikátem německého TransFairu jsou v prodeji ve všech velkých supermarketových řetězcích - síť prodejních mist tak dosahuje téměř čísla 20 000. Fair trade káva a čaj jsou dostupné v Bundestagu, bavorském a durynském parlamentu a prezidentské kanceláři

Nizozemí

Nizozemí patří v rámci Fair Trade k nejrozvinutějším zemím, obyvatelé tu za Fair Trade výrobky utratí průměrně 2,12 ? ročně, což je řadí na druhé místo na světě. Je zde take nejvyšší informovanost o konceptu Fair Trade v Evropské unii. Nizozemí často sloužilo jako model pro Fair trade organizace v jiných zemích a nizozemský Max Havelaar byl první certifikační organizací, podle které vznikaly všechny další. Nizozemská Fair Trade Organisatie je třetí největší dovozce Fair trade výrobků v Evropě s obratem 18 milionů ? ročně a její výrobky tvoří kolem 63 % Fair trade prodeje v Nizozemí. Druhý největší nizozemský dovozce De Evenaar se soustřeďuje na nepotravinářské zboží a jeho podíl je kolem 10 %. Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) sdružuje kolem 400 specializovaných obchodů, které začínají postupně používat jednotné logo. Certifikované Fair trade výrobky jsou dostupné i v 2200 supermarketech (90 % všech nizozemských supermarketů), kromě toho v mnoha školách, ve většině městských institucí, ministerstev a v parlamentu.

 

 

Rakousko

Rakouský Fair Trade se velmi rozvíjí zvláště v posledních několika letech. Největší rakouská Fair Trade organizace - EZA Dritte Welt sice existuje již od roku 1975, ale její velký rozmach se datuje do 90. let (v současnosti má obrat kolem 6 milionů ? ročně). Dnes je v Rakousku kolem 70 specializovaných obchodů (Weltläden). Certifikované produkty jsou prodávány ve většině supermarketů (1500). Pro Rakousko příznačná je spolupráce se svazem ekologických zemědělců Bio Ernte a společná Bio+Fair informační kampaň.

Podobně jako v řadě evropských zemí, i u nás se začíná mezi příznivci alternativních způsobů obchodování myšlenka Spravedlivého obchodu se zeměmi třetího světa prosazovat. Ačkoliv se rozsah českého hnutí zatím nedá srovnávat se státy jako Švýcarsko nebo Nizozemí, které jsou v tomto ohledu skutečnými velmocemi, dá se říci, že český Fair Trade si postupně hledá své místo na slunci.

V současné době u nás existuje několik organizací a firem, které se na téma Fair Trade zaměřují:

Jeden svět o.p.s. - provozovatel dvou pražských Obchůdků Jednoho Světa (Korunní 60, Praha - Vinohrady a Klimentská 18, Praha - Nové Město)

Ekumenická akademie Praha - zatím jediný řádně fungující distributor Fair Trade výrobků pro ČR

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání - občanské sdružení, které se věnuje především osvětové činnosti a provozuje specializované Fair Trade obchůdky NaZemi (Panská 9, Brno a Dlouhá 33, Praha 1).

Tyto tři organizace společně založily v srpnu 2004 Asociaci pro Fairtrade - zájmové sdružení právnických osob, které má umožnit komunikaci mezi členy, jednotnou prezentaci Fair Trade ve vztahu k odborné i laické veřejnosti a být časem i základní garancí férového původu výrobků s označením Fair Trade.

 

V mnoha městech najdete specializované obchůdky anebo prodejní místa „fairtrade“ výrobků. Jejich aktuální seznam  najdete na  www.fairtrade.cz V Praze a Brně je jich plno, tady něco pro „lidi z malých měst“ :

 

Olomouc

Nazemi, spodní část knihkupectví Velehrad, Wurmova 6, specializovaný Fair trade obchůdek, otevřeno UT-ST 12.00 - 17.00

Ekoporadna Hnutí Duha (Dolní náměstí 38, Olomouc)

Ostrava

Čajovna U Sýkorova mostu (28. října 2, Ostrava 1, 702 00)
Nabízí výrobky od firmy Fairově.
www.cajovna.infocity.cz

Přerov

Knihanka (Dvořákova 3, Přerov)

Zlín

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek (II. budova Městského divadla Zlín, tř. Tomáše Bati 4091/32) - prodej výrobků od Ekumenické akademie Praha , Centra férového obchodu a Fairově CZ. Bio fairtrade čokolády, čokoládové tyčinky a krémy, čaje, kávy, kakao, třtinový cukr, bonbony, guarana, víno, olivový olej.
Nabízí výrobky od firmy Fairově.
www.eko.ecn.cz

V případě, že máte do specializovaných Fair Trade obchůdků daleko, můžete si část sortimentu Fair Trade obstarat i v některých běžných obchodech jejichž okruh se stále rozšiřuje. Tesco například plánuje v nejbližší době zavést prodej „fairtrade“ kavy, čaje a čokolády. Částečně jsou „férové“ produkty ke koupi také v Delvitě, údajně i v Intersparu.

Toto téma je zpracováno a průběžně aktualizováno zejména pomocí těchto webových stránek:

www.fairtrade.cz.

www.fairtrade.net)

www.inexsda.cz/cze/fair-trade/

www.ifat.org

www.fairove.cz

www.veronica.cz

www.oxfam.org

www.bumbej.cz

 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše