Mateaweb

Vítejte a nevyneste mi spaní.

Fairtrade

Férovost výrobků

Férovost Fair Trade výrobků je zajištěna několika způsoby:
  • existuje certifikační a kontrolní organizace FLO (Fairtrade Labelling Organisations), která vyvíjí standardy pro jednotlivé typy výrobků (dostupné na www.fairtrade.net), vede registr výrobců, které tyto Fair Trade výrobky produkují, uděluje dovozcům a obchodníkům právo používat ochrannou známku FAIRTRADE na produktech od těchto výrobců. FLO zaměstnává inspektory pro jednotlivé regiony, kteří v určitých časových intervalech navštěvují výrobce a kontrolují, zda výroba probíhá v souladu s kritérii.
  • kromě známky FAIRTRADE může být vodítkem pro posouzení výrobků, které nesou označení Fair Trade nebo obdobné, „dobrá pověst“dovozce či prodejce). Můžete namítnout, že dobré jméno je málo a že je to lehce zneužitelné, ale takhle Fair Trade poměrně úspěšně fungoval už od svého vzniku po 2. světové válce až do konce 80. let, kdy začaly vznikat první externě kontrolované známky pro Fair Trade. Šlo to, protože se Fair Trade výrobky neprodávaly v běžných supermarketech a samoobsluhách, ale ve specializovaných obchodech nebo na akcích Fair Trade organizací – tak šlo snadno zjistit, jak výrobek našel svou cestu k zákazníkovi.

Za to, že zboží je produkováno za poctivých pracovních i dodavatelsko-odběratelských podmínek však musí zákazník dobře zaplatit. Fairtrade kousky jsou totiž samozřejmě dražší než ostatní zboží.

K nejznámějším firmám hlásícím se k tomuto konceptu patří Marks & Spencer. Všechny kávy a čaje, které prodává pod svojí značkou, nakupuje pouze od producentů, kteří se mohou pochlubit právě fairtrade licencí.

Žádné komentáře
 
Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše